het Inspectiehuis facebook

Wat is BIM

Wat is BIM?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. BIM is een werkmethodiek waarbij alle partners bij de bouw en het onderhoud van een gebouw via een integraal model samenwerken. Het BIM is er dus voor de hele levenscyclus van het gebouw. Aan het BIM ligt een gezamenlijke database ten grondslag. In deze database worden de gegevens van bijvoorbeeld de architect, constructeur, aannemer en installateur ingevoerd.

Wat is het voordeel van BIM?

Het voordeel van een BIM is dat alle informatie op dezelfde plek te vinden, wat zaken een stuk overzichtelijker maakt. Bovendien is er bij het BIM eenduidigheid over objecten. In het BIM is vastgelegd wat de definities, functies en prestaties van bijvoorbeeld een deur zijn. Zo is er dankzij het BIM geen spraakverwarring meer. Bovendien kan data in een keer worden ingewonnen en kan informatie worden hergebruikt, wat tijd en geld scheelt. Op dit moment zijn de faalkosten in de bouw jaarlijks ongeveer 6 miljard euro. Met BIM kan van tevoren worden gezien wat problemen op kan leveren en kunnen deze kosten drastisch worden verlaagd.

Wat kan men zien in het BIM?

Niet alle informatie in het BIM is voor alle partijen relevant. Daarom wordt er bij het maken van een BIM afgesproken wie wat kan bekijken en wie wat kan toevoegen. Op die manier wordt gevoelige data beschermd, wat natuurlijk een prettig idee is!

Wat voor software is er nodig voor BIM?

Er zijn nogal wat misverstanden over wat BIM is. Zo is BIM geen softwareprogramma dat andere programma's vervangt of overbodig maakt. Bij een BIM kunnen alle partijen gewoon gebruik blijven maken van de software die ze het prettigst vinden werken. Hierbij is het echter wel noodzakelijk dat deze software informatie kan uitwisselen via een open standaard. Wat vaak gebeurt is dat er een gratis stukje software wordt toegevoegd om data gestructureerd te kunnen uitwisselen met het BIM.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Model

BIM Tekenen