het Inspectiehuis facebook

BIM specialist

In de bouw werken vaak verschillende partijen tegelijkertijd aan hetzelfde project. Elke partij is specialist in zijn eigen aandeel, maar de versnippering die hierdoor optreedt zorgt soms voor miscomunnicatie. BIM is ontwikkeld om meer helderheid en eenduidigheid te bieden. BIM staat voor bouwinformatiemodel en is een systeem dat software van elke partij of specialist verbindt aan een centrale database. Doordat in deze database eenduidige definities zijn vastgelegd en alle relevante informatie hierin centraal wordt bijgehouden draagt het BIM bij aan heldere communicatie. Dankzij het BIM kunnen misverstanden tussen verschillende partijen in de bouw worden voorkomen. Het BIM-model is daarnaast niet alleen een database, maar ook een interactief 3D-model waarin informatie op een eenvoudige manier kan worden opgezocht. Het BIM-model biedt dus overzicht en inzicht voor alle partijen.

Het Datahuis is specialist in het implementeren van BIM. Bij het maken van een BIM-model komen er nogal wat dingen kijken. Zo moeten het project eerst duidelijk in kaart gebracht worden. Als specialist weten we waar we op moeten letten bij het vastleggen van definities. Bij het maken van een BIM-model gaan we met u in overleg. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven welke specialist toegang heeft tot welke informatie. Niet alle informatie is immers relevant voor elke specialist. Bovendien wilt u misschien dat bepaalde (gevoelige) informatie in uw BIM-model wel toegankelijk is voor een bepaalde specialist, maar niet voor anderen. Bovendien maken we bij het opzetten van een BIM duidelijke afspraken over het onderhoud van het model. Het is immers van groot belang dat het BIM-model up-to-date blijft; alleen op die manier kan worden gewaarborgd dat elke specialist de juiste informatie krijgt.

Bent u benieuwd naar wat wij als BIM-specialist voor u kunnen betekenen? Kijk dan rustig rond op onze website. Hier kunt u meer informatie vinden over BIM. 

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouw Informatie Model

BIM in de bouw