het Inspectiehuis facebook

Conditiemeting en MJOP

Middels een conditiemeting ontvangt u een objectieve opname van de huidige conditie (inclusief gebrekenopname) van een bouw- of installatiedeel. Deze conditiemeting geeft u als eigenaar een reële en concrete weergave van de kosten die gemoeid zijn met het in goede staat onderhouden van het betreffende vastgoed. Zowel op korte termijn (directe en acute onderhoudsbehoefte/-ingrepen) als op de lange termijn voor de levensduur van het vastgoed/installatie(s). De uitkomsten van de conditiemeting werken wij graag voor u uit in een volledige meerjarenbegroting, waarmee u zicht krijgt op de totale “life-cycle” kosten van uw vastgoed.

Dus bijvoorbeeld voor 5, 10 of 25 jaar, inclusief de kapitalisaties. 

 

Hierbij kunnen wij onder meer voldoen aan wensen als:

  • Het kunnen doorrekenen van meerdere kosten- en opbrengstenscenario’s op basis van de gewenste conditiescore
  • De MJOP moet up-to-date gehouden kunnen worden (on-line toepassing en gekoppelde herinspectie)
  • Het eenvoudig kunnen verwerken van mutaties
  • Uitvoering en vastlegging conform NEN-2767
  • Het opvragen en verwerken van meest recente richtprijzen voor de begroting

 

Het opstellen van een conditiemeting en MJOP wordt gedaan door onze mensen die gecertificeerd en opgeleid voor de NEN-2767 norm.

conditiemetingen

conditiemetingen

conditiemetingen

Bent u geïnteresseerd geraakt in een conditiemeting en/of MeerJarenOnderhoudsPlanning? Klik hier voor een voorbeeldrapport