het Inspectiehuis facebook

BIM Specialist

Als jongste loot aan de stam opereren wij gebruikmakend van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Zo geloven wij in BIM als toepassing bij bestaand vastgoed. BIM is een breed begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt, en waarbij menigeen associaties heeft met vooral nieuwbouw. Ook de vele mislukkingen en interpretatieverschillen over BIM zijn ons genoegzaam bekend. Graag demonstreren wij u hoe wij BIM als toepassing gebruiken voor bestaand vastgoed en waarom wij zo enthousiast zijn over deze toepassing.


Een goede toepassing en juiste interpretatie levert concrete kostenbesparingen op, naast meer plezier in het werk en betrouwbaarheid van de informatie en processen. U kunt meer doen met minder inspanning. Het helpt u daadwerkelijk regie te voeren over uw vastgoed.

Hiertoe werken wij al sinds januari 2013 nauw samen met Oadis Procesadviseurs, die het product BIM-office hebben ontwikkeld.

Wat is BIM?

BIM is een informatiemodel voor de totale life-cycle van een gebouw!

BIM maakt communicatie mogelijk tussen de diverse partijen in de bouw waarbij geborgd wordt dat iedereen over hetzelfde praat en dezelfde uniforme informatie tot zijn/haar beschikking heeft.

Daarnaast maakt een goed BIM-model communicatie en uitwisseling mogelijk tussen de vele software-programma’s en bestanden waar vastgoedeigenaren mee werken. In deze programma’s en bestanden bevindt zich veel informatie, die echter vaak niet eenduidig is, die vaak verouderd is en ook niet voor alle gebruikers even makkelijk en snel te ontsluiten is. Het verbinden van de data waardoor deze data als informatie beschikbaar wordt is een grote uitdaging.

Door een goed gebruik van de mogelijkheden die een BIM biedt kan informatie snel, eenvoudig ter beschikking komen. Het is hierbij van belang om vooraf met elkaar de normen waaraan de informatie moet voldoen te definiëren.

BIM komt hierbij dus niet in de plaats van andere systemen, en maakt deze ook niet overbodig, BIM verbindt deze systemen met elkaar. BIM zorgt er op deze wijze voor dat de informatie die er al is snel en eenduidig beschikbaar komt.

Bim diagram 

Een BIM is hiermee een model om op eenvoudige en eenduidige wijze relevante data te structuren en beheren, zodat deze eenvoudiger uitgewisseld kan worden. Middels het gebruik van BIM is er tijdens het uitwisselen van data een geringe kans op fouten (ruis) en hebben alle gebruikers het over hetzelfde.

Deze data wordt verzameld in een virtueel bouwwerk (het 3d-model), dit is een weergave van een pand “as built”. Een digitale maquette is een goede omschrijving.

Bij het bouwen van deze modellen worden vooraf met de betrokken partijen eenduidige afspraken gemaakt over:

* Definities: bijv. wat is een deur

* Functies: wat doet deze deur

* Prestaties :hoe lang gaat bijvoorbeeld het schilderwerk van deze deur mee.

Dit altijd in relatie tot de andere onderdelen van het pand.


Waarom is dit belangrijk?


Er wordt gewerkt met uniforme informatie die van toepassing is op de gehele levenscyclus van het gebouw. Hierdoor is er minder zoekwerk nodig, worden er minder fouten gemaakt, worden transactiekosten verlaagd en ontstaat er minder discussie over de “waarheid” betreffende uw vastgoed.

Deze informatie kan steeds worden hergebruikt in nieuwe situaties en dus ook bij bijvoorbeeld het doen van aanbestedingen (uitbesteden schilderwerk, onderhoudswerk, e.d.)

Als gevolg hiervan gaan de prestaties van het pand omhoog, worden kostenbesparingen gerealiseerd en kunt u als eigenaar de regie nemen en houden over uw vastgoed.

Dit maakt uw werk ook nog eens leuker!

bim

 

Hoe doen wij als BIM specialist dat:

  • Inventariseren huidige situatie.
  • Eenduidige afspraken/normeringen over gewenste situatie.
  • Uitvoering à inventariseren en beoordelen kwaliteit/aanwezigheid huidige data over uw vastgoed
  • beschrijven protocollen van de modellen
  • verzamelen en genereren van actuele en valide data
  • verwerken in 3d BIM-asBuilt model (conform vooraf afgesproken protocollen)
  • afspraken over het beheer en onderhoud van de modellen
  • bouwen van koppelingen (huurwaardeberekeningen, brandveiligheid, mjop’s, energielabels, etc…..)
  • Oplevering en beheer

bim