het Inspectiehuis facebook

Wie zijn wij

Het Datahuis is een nieuwe loot aan de stam van Het Inspectiehuis en Het Energiehuis, beide al ruim 10 jaar actief als bouwkundig adviesbureau voor bestaand vastgoed.

Het Datahuis is een landelijk werkend en gecertificeerd adviesbureau en richt zich op het genereren en verzamelen van data over uw vastgoed middels keuringen, controles, inspecties en opnames.

Wij combineren een jarenlange ervaring in het leveren van o.a. conditiemetingen, meerjarenbegrotingen en energielabels met kennis over en van beheer van uw vastgoedinformatie. Dit maakt ons de ideale partner in het bieden van oplossingen voor de uitdagingen waar steeds meer vastgoedeigenaren mee geconfronteerd worden. Of het nu gaat om maatschappelijk, corporate, of retail-vastgoed, centraal staat steeds meer dat het vastgoed meer moet renderen met minder inspanning.

Met onze dienstverlening, gericht op genereren, structureren, beheer en onderhoud van data over bestaand vastgoed, helpen wij onze opdrachtgevers zich te focussen op hun kerntaken. 

Door het efficiënt verzamelen, ordenen en structureren van de beschikbare en benodigde data realiseren wij:

  • Kostenbesparing op zowel interne als externe processen
  • Grip op het vastgoedbezit
  • Betrouwbaarheid en actualiteit van de management-informatie
  • Vergroten van klanttevredenheid en van medewerkerstevredenheid

 

Tot onze klantenkring rekenen wij onder meer woningbouwcorporaties, gemeentes, zorginstellingen, banken, verzekeraars, retail-organisaties, schoolbesturen en universiteiten, bouwmarkten, verenigingen van eigenaren.

Het Datahuis hecht waarde aan SROI en biedt derhalve veelvuldig kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe werken wij o.a. samen met het UWV.

Het feit dat wij onze brede expertise combineren met maatschappelijke betrokkenheid betekent dat wij zeer effectief en aantrekkelijk geprijsd te werk gaan.

Referenties zijn o.a. Bredeschool Het Gebouw (Leiden), Universiteit van Amsterdam, Woonbron, HW Wonen, Plus Vastgoed, Woonvisie, Ikea Delft,  Habeko Wonen, de Zes Kernen, DAS Rechtsbijstand.