het Inspectiehuis facebook

Woningcartotheek/Electronisch Gebouwendossier

Bij veel vastgoedeigenaren is er een brede informatievraag. Deze is opgesplitst in technische en financiële woninginformatie en woninginformatie over uw klant, de huurder. 

Wij verzorgen een inventarisatie en aanbeveling hoe de bestaande informatie en de benodigde informatie zal bijdragen tot het inrichten van de woningcartotheek.

Het Datahuis kan de implementatie van een woningcartotheek beginnen door het digitaliseren van het bestaande vastgoed conform de afgesproken protocollen (zodat de beoogde kwaliteit van informatie gewaarborgd wordt). Door de samenwerking met het UWV kan dit tegen zeer scherpe tarieven. Onze mensen bouwen eenmalig de 3d-modellen –“as built”-  die als basis dienen voor de cartotheek (het elektronisch gebouwendossier), waarna ook het beheer van de modellen verzorgd kan worden: het onderhouden van de mutaties die (mogelijk) online (via ipad, tablet, etc) worden doorgegeven door de opzichters of aannemers,  en in de nabije toekomst zelfs door de bewoners. Op deze wijze blijft het “as built” model de realiteit weergeven over uw vastgoed gedurende de levensduur van het vastgoed.  U kunt deze cartotheek zoals gezegd in een 3d-omgeving en on-line (in the cloud) inrichten, ook een 2d cartotheek kan door ons verzorgd worden. Graag lichten wij u in over de mogelijkheden die wij hierin bieden. Met betrekking tot de inrichting van een BIM-cartotheek werken wij sinds begin 2013 samen met Oadis procesadviseurs.

Woningcartotheek/Electronisch Gebouwendossier 

Het gaat hierbij om de data over stenen, mensen en geld, de basisgegevens. De mate van detaillering wordt met u als opdrachtgever bepaald.

Door toepassing van een (on-line) BIM-woningcartotheek ontstaan diverse mogelijkheden, die met name te maken hebben met het direct beschikbaar hebben van actuele en valide data, waardoor veel belangrijke vragen snel en accuraat beantwoord kunnen middels:

  • Koppelingen met onderhoudscontracten
  • Koppelingen met garantievoorwaarden
  • Koppelingen met meerjarenbegroting
  • Koppelingen met huurwaardeberekeningen
  • Koppelingen met energielabellingen
  • Koppelingen met brandveiligheid
  • Etc.etc……

Tevens biedt onze woningcartotheektoepassing mogelijkheden om prints uit te draaien, zoals:

- Plattegronden

- Overzichtskaarten

- Gebruiksbeschrijvingen en omgevingsbeschrijvingen 

De mogelijkheden die deze koppelingen bieden leiden tot:                        Minder zoektijd, minder rekentijd, minder fouten. Met minder mensen kan sneller hetzelfde werk worden gedaan.

Door een koppeling tussen het 3d-model en bijvoorbeeld het huurwaardeberekingsdocument wordt met 1 druk op de knop bij een wijziging in het vastgoed de gevolgen voor de huurwaarde zichtbaar. Op deze wijze kunnen snel scenario’s worden doorgerekend.

Door het goed inrichten van een betrouwbare woningcartotheek is een verlaging van de totale huisvestingskosten derhalve mogelijk voor de levensduur van het betreffende vastgoed (‘total cost of ownership’).

Wij rekenen u graag voor hoeveel geld u kunt besparen met een goede woningcartotheek.

Woningcartotheek/Electronisch Gebouwendossier

Woningcartotheek/Electronisch Gebouwendossier