het Inspectiehuis facebook

BIM-tekenen

BIM-tekenen is anders dan het traditionele tekenen in de bouw. Bij BIM-tekenen wordt er gebruik gemaakt van een integraal model waarin alle informatie van verschillende partijen verwerkt is. Bij BIM-tekenen is er dus geen sprake van een losstaand 3D-model, maar van een interactief 3D-BIM-model waarin alle relevante informatie toegankelijk is. Vanuit dit BIM-model kunnen bovendien doorsneden en aanzichten gegenereerd worden. Zo is het niet meer nodig deze zaken apart te tekenen. Dit is een van de voordelen van BIM-tekenen. Het BIM-model biedt duidelijkheid en transparantie; informatie kan gemakkelijk en betrouwbaar worden opgevraagd. Hierdoor levert BIM-tekenen aanzienlijk tijdwinst en kostenbesparing op.

Doordat BIM-tekenen beter inzicht biedt in het ontwerp van een gebouw biedt deze vorm van tekenen meer controle over bouw- en onderhoudsprocessen. BIM-tekenen is universeel toepasbaar en is daarom geschikt voor zowel grote als kleine bouwprojecten. BIM-tekenen creëert eenduidigheid; alle partijen maken gebruik van dezelfde informatiedatabase. Op die manier kunnen veel misverstanden en daarmee samenhangende problemen worden voorkomen. Dankzij BIM-tekenen wordt het bouwproces dus gestroomlijnd en kan men snel en vakkundig tot het gewenste bouwresultaat komen. Bovendien kan het model dat met BIM-tekenen is gecreëerd ook na de bouw nog worden gebruikt. Het BIM-model is namelijk bruikbaar voor de volledige levenscyclus van het gebouw. De informatie en de informatieuitwisselingsmogelijkheden kunnen worden gebruikt bij het onderhoud en beheer van het gebouw.

BIM-tekenen is meer dan 3D-tekenen. Met BIM-tekenen wordt een totaalmodel gecreëerd dat voor transparantie zorgt bij de bouw, het onderhoud en het beheer van uw gebouw. Wilt een een BIM-model laten teken? Daar kan Het Datahuis u bij helpen! Het Datahuis heeft ruime ervaring met BIM-tekenen en kan u daarom hiermee vakkundig van dienst zijn. Op onze website kunt u meer informatie vinden over onze werkwijze bij het BIM-tekenen. Schroom niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten. 

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Wat is BIM?

BIM Bouwen