het Inspectiehuis facebook

BIM Haarlem

Haarlem is de hoofdstad van Noord-Holland en na Amsterdam ook de grootste stad van deze provincie. Nadat Haarlem in 1967 haar historisch hoogste aantal inwoners had bereikt, namelijk 173.133, was er een aantal decennia sprake van een afname aan inwoners. De reden hiervan was dat er steeds minder werk was in de stad en daardoor mensen wegtrokken. De laatste decennia kiezen steeds meer (voormalige) Amsterdammers om zich te vestigen in Haarlem, omdat de huizen in Amsterdam erg schaars en duur zijn. Dit heeft als gevolg dat het inwonertal van Haarlem weer langzaam toeneemt, maar ook dat de huizenprijzen zijn gestegen in Haarlem.

Omdat er in Haarlem een toegenomen vraag is naar woningen worden er ook nieuwe huizen gebouwd. Bij bouwprojecten in Haarlem wordt hierbij steeds vaker gebruikgemaakt van BIM. BIM staat voor bouwwerkinformatiemodel en is een combinatie van een centrale database en een interactief 3D-model. Doordat deze twee met elkaar verbonden zijn is alle data op een prettige manier toegankelijk. Het BIM biedt bovendien mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende partijen die bij een bouwproject betrokken zijn. Zo kunnen alle partijen die aan het project in Haarlem werken zich aansluiten op hetzelfde BIM. Zo werkt iedereen met dezelfde termen en definities en heeft men steeds toegang tot de meest recente informatie. Het BIM stroomlijnt op deze manier de communicatie bij bouwprojecten in Haarlem.

Het mooie van BIM is dat het gedurende de hele levensloop van een bouwwerk in Haarlem gebruikt kan worden. Zo is het BIM voor, tijdens en na de bouwfase nog bruikbaar. Voorafgaand aan het bouwen kunnen alle bouwlagen in het BIM worden gemodelleerd, waardoor eventuele conflicten tijdig kunnen worden opgespoord. Na de bouwfase kan het BIM nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud of eventuele verbouwingen.

Bent u benieuwd naar hoe u BIM kunt implementeren bij uw bouwproject in Haarlem? Het Datahuis is u graag van dienst!

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Groningen

BIM Heemstede