het Inspectiehuis facebook

Bim software

Bij Het Datahuis maken we altijd gebruik van de nieuwste technieken en software. Zo maken we gebruik van BIM-software om de data van vastgoed te structureren en te beheren. Bij bestaand vastgoed wordt veel gebruik gemaakt van verschillende software-systemen. Deze software-systemen bevatten vaak veel informatie die niet eenduidig is. Met de implementatie van BIM kunt u hier verandering in brengen. BIM-software komt niet in de plaats van andere systemen, maar verbindt deze zodat er eenduidige communicatie kan plaatsvinden over de aanwezige data. Bij het gebruik van BIM-software worden er duidelijke afspraken gemaakt over de definities, functies en prestaties van de onderdelen van uw gebouw. Op die manier zorgt het gebruik van BIM-software ervoor dat er voor alle partijen eenduidigheid bestaat over deze zaken. Dit kan een hoop misverstanden voorkomen. De data van uw vastgoed wordt in de BIM-software verzameld in een 3D-model van uw gebouw. Zo maakt de BIM-software de data overzichtelijk en biedt het inzicht in de staat van uw gebouw. Dankzij het gebruik van BIM-software kunt u dus sneller en eenvoudiger informatie opvragen en krijgt u beter grip op uw vastgoed. Dit is niet alleen prettig, maar werkt bovendien kostenbesparend.

Als BIM-specialist gaan wij bij het implementeren van BIM-software gestructureerd te werk. Allereerst inventariseren we de huidige situatie van uw vastgoed, waarop wij eenduidige afspraken en normeringen vaststellen. Vervolgens inventariseren en beoordelen we de bestaande data van uw vastgoed – zo kijken we welke data geschikt en compleet is voor de BIM-software. Daarna beschrijven we de voor de BIM-software benodigde protocollen van de modellen. Met behulp van deze stappen genereren en verzamelen we actuele data die bruikbaar is voor de BIM-software. Deze dat verwerken we in een 3D-BIM-model. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het beheer en het onderhoud van het BIM-model, worden er in de software koppelingen gemaakt met bijvoorbeeld huurberekeningen en energielabels, en wordt het model uiteindelijk opgeleverd.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Bouwen

BIM Model