het Inspectiehuis facebook

ONDERZOEK EN ORDENEN BOUWKUNDIG ARCHIEF

Uit diverse onderzoeken bij eigenaren van maatschappelijk vastgoed blijkt dat veel informatie over bestaand vastgoed versnipperd, niet actueel, accuraat, centraal benaderbaar en voorhanden is. Als gevolg van ondermeer fusies, gebruik van veel verschillende informatiesystemen met betrekking tot stenen, geld en mensen, veelvuldige mutaties en verbouwingen in het vastgoed is er onvoldoende betrouwbare en actuele basisinformatie van en over het vastgoed.

Gevolgen hiervan zijn onder meer veel dubbel werk, veel zoekwerk, veel fouten, waardoor bijvoorbeeld begrotingen niet kloppen, huurwaardeberekeningen en bedrijfswaardeberekingen onjuist zijn en uitvragen naar marktpartijen op onjuiste gegevens gebaseerd zijn. Dit uit zich vaak al in het archief, waar van het ene complex 1 doos te vinden is, en van een ander complex 10-tallen dozen met tekenwerk , contracten en andere documenten voorhanden zijn.

In het bouwkundig archief bevindt zich veel bronmateriaal met belangrijke informatie. 

Onze mensen zetten zich in al deze informatie volgens eenduidige protocollen te ordenen en de informatie (eventueel digitaal) beschikbaar te maken. 

archiefwerk