het Inspectiehuis facebook

BIM Hoofddorp

Hoofddorp werd halverwege de 19e eeuw gesticht in de zojuist drooggelegde Haarlemmermeerpolder. Aanvankelijk werd de plaats Kruisdorp genoemd, maar aangezien er al een dorp met deze naam bestond in Zeeland besloot de gemeente Haarlemmermeer om de naam van de plaats te veranderen naar Hoofddorp. Vooral sinds de jaren ’70 is Hoofddorp explosief gegroeid; het inwonertal nam toe van zo’n 9.000 in 1970 naar meer dan 73.000 in 2009. Hoofddorp is hierbij vooral uitgebreid naar het westen, omdat er naar het oosten niet kan worden uitgebreid vanwege het geluidsoverlast dat de luchthaven Schiphol veroorzaakt. Een recente nieuwbouwwijk in Hoofddorp is de wijk “Floriande”. Hiermee is de groei van Hoofddorp waarschijnlijk nog niet ten einde; er liggen plannen om Hoofddorp nogmaals naar het westen uit te breiden.

Het mooie van de recente bouwprojecten in Hoofddorp is dat men gebruik kan maken van BIM. BIM is een totaaloplossing voor de modellering van bouwwerken. BIM staat namelijk voor bouwwerkinformatiemodel en bestaat uit zowel een database als een 3D-model. In de database staat alle data centraal opgeslagen en deze wordt gemodelleerd in het virtueel toegankelijke 3D-model. Het bijzondere aan het BIM is dat alle partijen die betrokken zijn bij de bouw in Hoofddorp toegang kan worden verleend tot hetzelfde model. Door middel van plug-ins kunnen de verschillende partijen in Hoofddorp hun huidige software aansluiten op het BIM. Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde, eenduidige informatie. Het BIM is bovendien bruikbaar gedurende de hele levenscyclus van het bouwwerk in Hoofddorp. In de ontwerpfase kunnen alle verschillende lagen van het bouwwerk in het BIM worden gemodelleerd, waardoor eventuele conflicten tijdig aan het licht kunnen worden gebracht. Maar ook na afronding van de bouwfase is het BIM nog bruikbaar voor het gebouw in Hoofddorp. Zo kan het BIM bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden en eventuele verbouwingen.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Hilversum

BIM Houten