het Inspectiehuis facebook

Energielabel gebouwen en EPA advies

EnergieprestatieadviesVoor het verbeteren van de energieprestatie van uw vastgoed verzorgt het Datahuis energielabels voor gebouwen en maatwerk in EPA advies (EPA-U). Dit betreft zowel woningen als uw schoolgebouw, kantoorpand, ziekenhuis, winkelpand of – complex, zorgcomplex of ander utilitair object.

De Nederlandse overheid verplicht bedrijven een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Dit gaat dan om bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken.

Wij leveren per complex een rapportage EnergiePrestatieAdvies.

In deze rapportage wordt een compleet energie-advies voor het betreffende complex beschreven. Dit EPA advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van het complex, inclusief vastgesteld energielabel.

Voorts is de energieprestatie van de huidige situatie geanalyseerd en zijn mogelijke verbetermaatregelen doorgerekend en gerangschikt.

Aan dit energie-advies ligt een uitgebreid onderzoek ten grondslag. Uw gebouw is door een vakman geïnspecteerd, eventuele bouwtekeningen en bestekken zijn bestudeerd en alle benodigde gegevens zijn in een geattesteerd computerprogramma ingebracht. Omdat we gecertificeerd zijn om dit onderzoek uit te voeren, voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving.

 

EnergielabelHet verschil tussen een energielabel en een EnergiePrestatieAdvies (EPA advies):

Op het Energielabel wordt de energieprestatie, de Energie-index van het gebouw, weergegeven. Tevens bevat het energielabel een lijst met standaard maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. Met een energielabel wordt geen  inzicht gegeven in de te bereiken energiebesparing en terugverdientijden

Een EPA advies gaat specifiek in op de situatie van de opdrachtgever. Het gebruik van het gebouw is bij elke gebruiker  tenslotte anders.

Word bij het opstellen van Energielabel slechts gekeken naar een beperkt aantal energiebesparende maatregelen, in het EPA advies komt een groot scala  aan energiebesparende maatregelen aan bod. De maatregelen die voor de opdrachtgever relevant zijn en in het onderhoudsschema van de opdrachtgever passen worden door de EPA adviseur voorgesteld uit te voeren. Voor deze energiebesparende maatregelen wordt bepaald wat de werkelijke terugverdientijden zijn en in welke volgorde de maatregelen het best uitgevoerd kunnen worden.

Energie Prestatie Advies

Energielabel

Bent u geïnteresseerd geraakt in een energielabel en/of EPA advies? Klik hier voor een voorbeeldrapport.