het Inspectiehuis facebook

INMETEN/OPNAMEWERK/WONINGWAARDERINGEN

Bij bouw, beheer en onderhoud van vastgoed zijn veel partijen betrokken, zoals architecten, aannemers, onderhoudsbedrijven en andere toeleveranciers. Ieder met hun eigen interpretaties en meetmethodieken, waardoor niet altijd duidelijk is of over dezelfde hoeveelheden en maten gesproken wordt. Een van de gevolgen hiervan is het optreden van veel prijsverschillen bij aanbiedingen/aanbestedingen ten behoeve van werkzaamheden aan uw vastgoed. Ook voor het inmeten en juist bepalen van huurwaardes is een goed en valide inzicht in de maten belangrijk. 

Om misverstanden, onnodige discussies over de maten en het inmeten van oppervlaktes van het vastgoed te voorkomen is de NEN 2580 ontwikkeld om eenduidig oppervlakten en inhoud van gebouwen te definiëren. Hiermee wordt onnodig tijdverlies en geldverlies voorkomen.  

Daar waar het bronmateriaal onvoldoende informatie geeft gaan wij het veld in voor opname- en inmeetwerkzaamheden. Het inmeten doen wij volgens de geldende NEN-normen (NEN-2580). Ons personeel beschikt over de vereiste certificering hiervoor. 

Woningwaarderingen bijvoorbeeld kunnen door ons hieraan direct gekoppeld worden. Dit doen wij door gebruik te maken van moderne applicaties, zodat een actuele huurwaardeberekening snel, eenvoudig en goedkoop gerealiseerd wordt.  

inmeet werk