het Inspectiehuis facebook

Wat doen wij

Het Datahuis hecht waarde aan SROI en biedt derhalve veelvuldig kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return is het maken van afspraken door een opdrachtgever met opdrachtnemers over een bijdrage aan werk(ervaring) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De regeling is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap.

HET DATAHUIS richt zich hierbij met name op:

  • uitkeringsgerechtigden
  • BBL-leerlingen en stagiairs van MBO, HBO en Praktijkonderwijs.
  • Werkenden die werkloos dreigen te raken

Met een bouwkundige ervaring en achtergrond.

Wij leiden deze mensen vervolgens zelfstandig op, zodat ze inzetbaar zijn op onze projecten tegemoetkomend aan onze normen van kwaliteit.

Tevens vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het milieu. Niet alleen adviseren wij onze klanten hierover middels onze enerprestatieadviezen, ook lichten wij ons eigen bedrijf hierin door. Tevens sturen wij onze bedrijfsdocumentatie bijvoorbeeld zoveel mogelijk digitaal om zo het gebruik van papieren foldermateriaal tot een minimum te beperken.