het Inspectiehuis facebook

BIM Alkmaar

De gemeente Alkmaar ligt gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet in West-Friesland; zo'n 54.000 van de 95.000 inwoners van Alkmaar wonen binnen de Westfriese Omringdijk. Gelukkig levert dit in de praktijk geen problemen op; het Westfriese dialect houdt zich niet zo strikt aan de officiële grenzen. Bij bouwprojecten kan er echter wel spraakverwarring optreden, en niet alleen in Alkmaar. Bij bouwprojecten werken vaak verschillende partijen samen. Vaak maken deze partijen gebruik van verschillend jargon. Hierdoor kunnen bij bouwprojecten in Alkmaar nog wel eens misverstanden ontstaan, die voor vertraging kunnen zorgen. In de bouw zijn projecten vaak aan strikte tijdsschema's gebonden, daardoor kunnen vertraging grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Gelukkig is er een oplossing om spraakverwarringen te voorkomen, namelijk het BIM.

De afkorting BIM staat voor bouwwerkinformatiemodel. Dit model bestaat uit een database en een daaraan gekoppeld 3D-model van het bouwwerk. Het mooie aan het BIM is dat alle partijen gebruikmaken van dezelfde database. Daardoor werkt iedereen met dezelfde termen en definities en is de informatie altijd up-to-date. In het 3D-model is de informatie bovendien op een overzichtelijke manier toegankelijk. Hierdoor kan het BIM uw de communicatie bij uw bouwproject in Alkmaar aanzienlijk eenvoudiger en beter gestroomlijnd laten verlopen.

Het Datahuis is u graag van dienst bij het implementeren van een BIM voor uw project in Alkmaar. Bij het opstellen van een BIM stellen wij eerst nauwkeurig de termen en definities vast die er bij uw project in Alkmaar worden gebruikt. Vervolgens kunnen de data in het BIM worden vastgelegd en het 3D-model worden gemodelleerd. Bij het opleveren van een BIM maken wij altijd duidelijke afspraken over het onderhoud van het model. U kunt het BIM namelijk na afronding van de bouw ook nog kunnen gebruiken voor uw gebouw in Alkmaar, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of eventuele verbouwingen.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Alblasserdam

BIM Almere