het Inspectiehuis facebook

BIM bouw

In de bouw zijn er vaak verschillende partijen tegelijkertijd actief met hetzelfde gebouw. Dit zorgt ervoor dat er tijdens of na de bouw misverstanden kunnen optreden. Deze misverstanden kunnen de bouw aanzienlijk vertragen. Vaak betekent dit ook dat er meer kosten worden gemaakt. Om deze misverstanden in de bouw te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van BIM. BIM is een informatiemodel waarin alle verschillende partijen in de bouw gebruikmaken van een centrale database voor een bepaald gebouw. Hierbij vervangt het BIM-model niet de systemen en software van de verschillende partijen, maar verbindt ze. Hiervoor is soms een stukje software nodig om informatieuitwisseling met de BIM-database mogelijk te maken. Hierdoor is het voor de meeste softwaresystemen die in de bouw worden gebruikt mogelijk om aan te sluiten op een BIM-model. Eenmaal aangesloten op de BIM-database hebben alle partijen toegang tot de relevante informatie over de bouw, die op een centrale plaats wordt opgeslagen en bijgewerkt. Zo hoeven partijen in de bouw niet meer met verouderde data te werken en kunnen misverstanden worden voorkomen.

Het Datahuis kan u helpen bij de implementatie van BIM. Wij zijn op de hoogte van alle mogelijkheden van en aandachtspunten bij het opzetten van een BIM-model in de bouw. Bij het opzetten van een BIM-model in de context van de bouw letten wij erop dat alle definities zo worden vastgesteld dat het model bruikbaar en effectief is. BIM is er immers om de communicatie te vergemakkelijken.  Wanneer wij voor de bouw een BIM-model ontwikkelen maken wij bovendien duidelijke afspraken over het onderhoud van het BIM-model. Als het model niet up-to-date wordt gehouden zal het immers in de bouw al snel onbruikbaar worden. Door goed vast te leggen wie wanneer en op welke wijze het BIM-model onderhoudt kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM model

Bouw Informatie Model