het Inspectiehuis facebook

BIM Friesland

De provincie Friesland neemt in Nederland een bijzondere plaats in. Friesland is immers tweetalig; zowel het Nederlands als het Fries wordt hier als officiële (bestuurs)taal gebruikt. Zowel inwoners van Friesland die het Fries als zij die Nederlands als eerste taal hebben kunnen in hun taal van voorkeur communiceren.

Ook bij projecten in de bouw wordt er soms in verschillende talen gecommuniceerd, maar hier helaas zonder dat men zich hiervan bewust is. Bij bouwprojecten werken er vaak meerdere partijen tegelijkertijd aan hetzelfde project. Doordat elke partijen zijn eigen terminologie hanteert kunnen er hierdoor wel eens misverstanden optreden. Deze misverstanden kunnen leiden tot vertraging, wat in Friesland aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben. Het is dus van belang dat dit soort misverstanden voorkomen worden. Daarom wordt ook in Friesland steeds meer gebruikgemaakt van BIM. Een BIM is een gemeenschappelijk informatiemodel waarop alle betrokken partijen bij het project in Friesland zich kunnen aansluiten. Het BIM, dat staat voor bouwwerkinformatiemodel, bestaat uit een centrale database waarin alle termen en definities eenduidig zijn vastgesteld. Aan deze centrale database is een 3D-model van het bouwwerk gekoppeld. Omdat alle betrokken partijen door middel van plugins hun softwaresystemen kunnen aansluiten op het BIM wordt het mogelijk gemaakt dat iedereen met dezelfde informatie, termen en definities werkt. Op deze manier kan bij het project in Friesland spraakverwarring worden voorkomen.

Een ander voordeel van BIM is dat alle lagen van het bouwwerk in het BIM kunnen worden gemodelleerd, bijvoorbeeld zowel de constructie- als de installatielaag. Hierdoor kunnen eventuele ontwerpfouten snel worden opgespoord en hoeft men hier niet pas tijdens de bouwfase achter te komen, wanneer dit voor kostbare problemen kan zorgen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van BIM voor uw project in Friesland? Het Datahuis helpt u graag verder! Wij gaan graag met u op zoek naar een geschikte oplossing.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

BIM Emmen

BIM Bodegraven